Instrukcja montażu pojazdów akumulatorowych

Instrukcja montażu pojazdów akumulatorowych

Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności  o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki!

Zanim rozpoczniecie zabawę prosimy o zapoznanie swojej pociechy z obsługą pojazdu i jego budową. Wasze dziecko musi wiedzieć jak ruszać z miejsca swoim autkiem, jak go prowadzić oraz w jaki sposób zatrzymać pojazd. Autko na akumulator, motor elektryczny dla dzieci czy quad hamuje na skutek zdjęcia nogi ( lub ręki) z pedału gazu, a w przypadku pojazdów, które działają w technologii 2.4 Ghz po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie. Musimy pamiętać, aby zachować środki ostrożności przy użytkowaniu zabawki. Burzom i deszczom mówimy: NIE – w takich warunkach atmosferycznych nie możemy bawić się naszym pojazdem. Zabronione jest również bawienie się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to mieć negatywne skutki takie jak : dostanie się piasku lub żwiru do silników czy włączników. Nie chcemy przecież aby nasze autko uległo uszkodzeniu. Dobrze wiemy, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, jednak prosimy o nie użytkowanie pojazdów w czasie deszczu. Zanim zaczniesz zabawę sprawdź czy koła i inne elementy takie jak kierownica czy fotel zamocowane zostały w prawidłowy sposób. Jeśli się do tego nie zastosujemy konsekwencjami może być upadek. Sterowanie za pomocą pilota musi odbywać się z bezpiecznej odległości.

Poniżej przedstawimy kilka dobrych rad użytkowania pojazdów elektrycznych:

  • 1. Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
  • 2. Przecieraj wilgotną szmatką i wyczyść po każdym użyciu.
  • 3. Pamiętaj, aby przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
  • 4. Przechowuj pojazd w stanie suchym i czystym.
  • 5. Autka na akumulator należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym  i ciepłym miejscu.
  • 6. W pojazdach z kołami pompowanymi należy zastosować się do nabicia ciśnienia zalecanego na oponie.

Do pompowania opon nie należy używać kompresora ponieważ możemy je uszkodzić- Opony pompujemy pompką ręczną.

AKUMULATOR:

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator.

W większości pojazdów akumulator znajduje się pod siedzeniem - należy zdjąć lub odkręcić siedzenie  ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator  poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do  terminali na akumulatorze. W dalszej części przedstawiamy rysunek jak powinno to wyglądać.
W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas postępujemy podobnie czyli odkręcamy wkręty, zdejmujemy maskę i podłączamy akumulator lub złączkę  - w zależności od modelu.

UWAGA nie należy przechowywać i używać akumulatora w miejscach:

 • w Afryce lub na Alasce czyli tam gdzie temperatura powietrza jest niższa niż -40 °C lub wyższa niż +50 °C.
 • w punktach gdzie promienie słoneczne bezpośrednio padają na pojazd.
 • gdzie akumulator będzie narażony na zamoczenie.
 • oblodzonych lub o dużej wilgotności powietrza.
 • występowania gazów korozyjnych.
 • zakurzonych lub zanieczyszczonych.
 • gdzie akumulator będzie narażony na wstrząsy lub uderzenia Akumulator powinien być przechowywany w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

ŁĄCZENIE AKUMULATORÓW

Połączenia szeregowe

Do połączenia szeregowego należy użyć akumulatorów o takiej samej pojemności. Łączenie szeregowe akumulatorów skutkuje zsumowaniem ich napięć. Przy łączeniu akumulatorów, które nazywa się szeregowym maksymalna wydajność prądowa będzie równa maksymalnej wydajności najsłabszego z nich.

UWAGA:

 • 1. Nie można łączyć akumulatorów o różnej pojemności nominalnej.
 • 2. Nie należy łączyć ze sobą starych i nowych akumulatorów
 • 3. Nie należy łączyć ze sobą akumulatorów różnych producentów
 • 4. Nie należy łączyć ze sobą akumulatorów o różnym stopniu naładowania (każdy z akumulatorów należy najpierw osobno naładować )
 • 5. Akumulatory do zainstalowania powinny być ładowane przez minimum 12 godzin.

Połączenia równoległe

Do połączenia równoległego należy użyć akumulatorów o takim samym napięciu. Łączenie równoległe akumulatorów powoduje zsumowanie ich pojemności. Przy równoległym łączeniu akumulatorów ich napięcie pozostaje bez zmian.

Ładowanie, rozładowanie

Ładowanie
1. Napięcie ładowania powinno wynosić:

 • dla akumulatora 2 V: 2,35 – 2.45 V
 • dla akumulatora 6 V: 7.05 - 7.35 V
 • dla akumulatora 12V: 14.1 – 14.7 V

2. Prąd ładowania nie powinien być większy niż 25 % pojemności akumulatora.

Rozładowywanie

Nadmierne rozładowanie akumulatora źle wpływa na jego żywotność powoduje między innymi zmniejszenie jego możliwości magazynowania energii oraz ograniczenie pojemności Nadmierne rozładowanie może być również skutkiem pozostawienia rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas bez ładowania. Zbyt głęboko rozładowywane akumulatory ulegają częściowej, nieodwracalnej utracie dostępnej pojemności.

UWAGA:

Po rozładowaniu akumulatora, należy go niezwłocznie w pełni naładować (najlepiej zrobić to w ciągu 48 godzin)

Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje poniższy rysunek:

Podlaczenie przewodow do akumulatora

Aby zapewnić większy zasięg pilota przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną (najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy  przykręcić pod  wkręt aby był jak najbardziej rozwinięty. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.